APSKAITA

Buhalterinės apskaitos tvarkymas nuo pirminių apskaitos dokumentų įforminimo iki finansinės atskaitomybės sudarymo:
◈ pirkimų ir pardavimų dokumentų registravimas;
◈ kasos dokumentų registravimas;
◈  banko dokumentų registravimas;
◈  avanso apyskaitų sudarymas ir registravimas;
◈  ilgalaikio turto apskaita ir nusidėvėjimo skaičiavimas;
◈  trumpalaikio turto suminė apskaita;
◈  darbo užmokesčio, atostoginių ir kitų išmokų darbuotojams skaičiavimas ir įtraukimas į apskaitą;
◈  priėmimas, atleidimas iš darbo, pažymų išdavimas;
◈  apskaitos registrų sudarymas.
______________________________________________________________
LR įstatymais numatytų deklaracijų ataskaitų ruošimas ir pildymas:
◈  mėnesinės ir metinės mokesčių deklaracijos;
◈  mėnesinės SODROS ataskaitos;
◈  statistinės ataskaitos;
◈  kitos ataskaitos ir pažymos VMI, SODRAI;
◈  atskaitomybė bankams, lizingo bendrovėms;
______________________________________________________________
Finansinių ataskaitų sudarymas:
◈  pirkėjų ir tiekėjų skolų ataskaitos;
◈  metinės ir tarpinės finansinės ataskaitos;
◈  paaiškinamasis raštas prie metinės finansinės ataskaitos.
______________________________________________________________
Apleistos buhalterinės apskaitos sutvarkymas:
◈  sutvarkome apleistą apskaitą už praėjusius laikotarpius nuo pirminių dokumentų iki finansinės atskaitomybės sudarymo.
______________________________________________________________
Inventorizacijos atlikimas:
◈  skolų suderinimas su pirkėjais ir tiekėjais atliekant metinę skolų inventorizaciją;
◈  skolų suderinimas su VMI ir Sodra.
______________________________________________________________
Elektroninis atstovavimas klientui valdiškose institucijose bei kredito įstaigose:
◈  Valstybinėje mokesčių inspekcijoje (VMI);
◈  Valstybinėje socialinio draudimo fondo valdyboje (Sodra);
◈  Juridinių asmenų registre (JAR);
◈  Bankuose ir kitose kredito institucijose;
◈  Įmonių registravimas PVM mokėtoju.
______________________________________________________________
Paslaugos gyventojams
◈  užpildome metinę pajamų mokesčio deklaracija;
◈  užpildome prašymą pervesti iki 2% pajamų mokesčio sumos Lietuvos vienetams pagal LR labdaros paramos įstatymą, turintiems teisę gauti paramą;
◈  užpildome metinę gyventojo (šeimos) turto deklaraciją.